НАЧАЛО • ИНСТРУМЕНТИ И РЕСУРСИ

Програма за кариерно ориентиране на ученици – пълна версия

Национален портал за кариерно ориентиране на ученици

Наръчник на кариерния консултант

Упражнения по кариерно ориентиране

Интерактивни упражнения за кариерно ориентиране на ученици
Тематични филми по кариерно ориентиране и насоки за дискусии по тях

Въпросници за кариерно ориентиране на ученици

Насоки за организиране на училищни форуми по кариерно ориентиране

Наръчник с добри практики по кариерно ориентиране

Рейтингова система на висшите училища в България

Национални и европейски институции, свързани с политиките по образование, кариерно ориентиране и заетост

Министерство на образованието и науката

Национален център за информация и документация - легализация на български дипломи в чужбина

Министерство на културата – направление Художествено образование
Агенция по заетостта

Национална програма „Старт на кариерата" за безработни младежи,  завършили средно или висше образование

Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания 

Euroguidance България е част от европейска мрежа от центрове в 34 страни, която подпомага развитието на качествени услуги за кариерно ориентиране в Европа и осигурява информация за възможности за образователна мобилност в Европа.

Europass – инструменти за изготвяне на професионална автобиография, портфолио и др. документи по лесно разпознаваем начин в цяла Европа

EURES
– европейският портал за професионална мобилност предоставя информация, съвети и услуги по наемане на търсещи работа и работодатели в цяла Европа.

Ploteus – европейски портал за образование в Европа

Multirank – онлайн рейтинг на университетите по света

Рейтингова система на университетите по света

Studyportals – информация за бакалавърски, магистърски и докторантски програми, както и за стипендии и такси за обучение в различни висши училища по света. Платформата предлага и безплатен тест за ориентиране.

Eurostat – статистическата служба на Европейския съюз отговаря за публикуването на висококачествени европейски статистически данни и показатели, които дават възможност за сравнения между държавите и регионите.

Европейска мрежа за професионално ориентиране през целия живот (ELGPN)

Европейски център за професионалното образование и обучение (CEDEFOP) публикува анализи и прогнози за развитието на професиите по сектори и по нива на квалификация на работещите.

NBCC България – Националният борд на кариерните консултанти в България предлага програмата за сертифициране на кариерни консултанти Global Career Development Facilitator (GCDF).

Законодателство, стратегически документи и анализи

Закон за предучилищно и училищно образование
Национална програма за развитие: България 2020
Тригодишен план за изпълнение на Националната програма за развитие България 2020 в периода 2016 – 2018 
Национална стратегия за младежта 2010 – 2020
Национална програма за младежта 2016 – 2020
Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. 
Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество 2010-2020 г.
Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015 – 2020
Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 
Национална стратегия за детето 2008-2018 г.
Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г
Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 2013-2020 г.
План за 2016-2017 за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система за периода
Подход за разрешаване на проблема с преждевременното напускане на училище, насочен към цялото училище, Доклад на Европейската комисия, 2015
Изгубено бъдеще? Изследване на феномените на необхващане в училище. УНИЦЕФ, 2013
Дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 – 2020
Закон за интеграция на хората с увреждания 
Закон за защита от дискриминация 

Други полезни материали и ресурси за кариерно ориентиране

Пътеводител за професионално ориентиране. Помагало за учители и ученици, за треньори и партньори. София, Педагог, 2013

Концепции и практики за кариерно развитие – Наръчник за кариерни консултанти.
Софийски университет „Климент Охридски“, Менпауър, 2010.

Резултати от държавните зрелостни изпити във всички средни училища у нас, в помощ на родителите и на учениците в VII клас, на които предстои избор на гимназия. Данните могат да се сортират по предмети, по градове и по години за всяко училище.

Добри практики за изпълнение на политиките за намаляване на отпадането и преждевременното напускане на училище, МОН

Наръчник за професионално ориентиране на тийнейджъри „Всичко, което искаш да знаеш за избора на професия и започването на работа“, Комнева, Кр. и колектив. С., 2010. Наръчникът представлява стъпка-по-стъпка обучителна програма за професионално ориентиране на младежи. Той включва редица истории на тийнейджъри, въпроси за размисъл/обсъждане, както и много практически упражнения, инструменти за оценка и вземане на решения.

Онлайн сборник с 60 казуса от практиката на кариерни консултанти, работещи с хора с увреждания

Ориентиране за мобилност. Програма за обучение на съветници по мобилността в България. Раковска, Н., Л. Африканов, В. Куйова. С., 2012.

100+ вдъхновяващи добри практики в кариерното консултиране, електронна книга, създадена по проект Prometheus

Какви да станем? - сайт за избора на кариера

www.WHATCHADO.com - платформа за кариерно ориентиране, представяща интервюта с 6132 професионалисти от 62 държави по цял свят на 13 езика

www.karieri.bg/temi/profesii - 150 интервюта с професионалисти от различни сфери

www.wishbox.org/mentors – видеоклипове с представени различни професии (на български език)

http://pathways.bg/pathways/index.php/mentors/1 - български сайт с видеоинтервюта с над 40 интересни професионалисти

OS България - стандартизирани тестове по кариерно ориентиране на български език и обучения за тяхното ползване

www.16personalities.com/bg - безплатен онлайн тест за определяне на личностния тип

http://mycompetence.bg/assessmenttool/index/12 - безплатен тест за уменията за вземане на решения и решаване на проблеми (изисква регистрация)

My Tomorrow - безплатно мобилно приложение за кариерно ориентиране на български език, предназначено за млади хора, завършващи средно образование. Приложението се базира на 6-те типа на Холанд и чрез кратък тест определя личностен профил и съответстващите му подходящи професионални направления. Потребителят може да научи какво образование е необходимо, за да се реализира в избраната сфера и да гледа видеоклипове с българи, които успешно са се реализирали в съответните професии.

www.icares.com - сайт за търсене на образование (в страната или в чужбина). Тестът за избор на специалност е безплатен и помага на потребителите да открият подходящата за тях специалност измежду близо 50 000 бакалавърски и магистърски програми в 120 държави.

Международната награда на Херцога на Единбург за млади хора в България е програма за личностно развитие за всеки между 14 и 24 години. Участниците имат възможността да развият уменията си, да повишат физическата си активност, да вземат участие в доброволчески дейности и да планират и реализират приключенско пътуване. Досега в инициативата са участвали 8 милиона младежи от 144 страни по света.

Програмата „Гордея се с труда на моите родители“ се инициира от Българска мрежа на Глобалния договор на ООН и представлява събитие от типа „Ден на отворените врати“, в което са привлечени голям брой компании. Децата на служителите могат да посетят работното място на родителите си и да се запознаят с труда им, както и с различните професии, които се срещат в организацията. Обсъждат се теми като ролята на парите,  безопасността на работа, опазване на околната среда и др. Заключителното събитие по програмата е Детски базар на професиите – конференция за компаниите и програма за деца, ученици, родители с представяния на различни професии и лекции за кариерно ориентиране.

Програма „Учебна компания“ на Джуниър Ачийвмънт е призната от Европейската комисия за “Най-добра практика в обучението по предприемачество“. В рамките на програма „Учебна компания“ ученици на възраст 15-19 г. се научават как да материализират своята идея за бизнес в реално предприятие (АД), което управляват в рамките на една учебна година.

Red Paper Plane е нов образователен метод за запознаване на деца в предучилищна възраст с различни професии под формата на мисии. Заниманията стимулират на интереса на най-малките деца към работата и разбиране на ползите от труда на различните професии. Мисиите насърчават децата да мислят и действат като дизайнери, да опознават света през очите на различни занимания и професии и да разрешават конкретна задача, създавайки своите първи собствени проекти. Създадени са пътеводители и книжки за следните професии: пътешественик, орнитолог, фотограф, барабанист, главен готвач, барман, строител, космонавт, картограф, метеоролог, семеен лекар и др.

Системата за електронно портфолио е иновативен онлайн инструмент за кариерно ориентиране, който подпомага идентифицирането на учениците, застрашени от отпадане и помага на младите хора да осъзнаят своите умения и компетентности чрез атрактивна онлайн базирана игра за самопознание.

„Кариера с Кауза" е първият по рода си форум, предназначен за предлагане на доброволчество, стаж и професионална реализация в неправителствения сектор. По време на събитието търсещите стаж или работа, както и кандидат-доброволци, се запознават със свободни позиции в неправителствени организации с разнообразни сфери на дейност.

„Училището не е само учене. Трима директори от малки населени места разказват как задържат учениците в класните стаи“ (статия във в. Капитал, 16 януари 2015, автор: Люба Йорданова)