Уважаеми ученици,

На следващите страници може да попълните няколко въпросника за кариерно ориентиране, като следвате инструкциите.

В резултат ще получите доклад, в който може да намерите отговор на следните въпроси:

  • Каква е степента на насоченост на Вашите интереси, способности, предпочитания и ценности във всяка от 12 професионални групи;
  • Кои са професиите, които се изучават в системата на средното образование за всяка от 12-те професионални групи.
  • Кои са специалностите, които се изучават в системата на висшето образование за всяка от 12-те професионални групи и в кои висши училища се изучават;

Молим ви да не прекъсвате попълването на въпросниците и да отговорите на всички въпроси. Попълването не е ограничено във времето, но ви препоръчваме да не се замисляте твърде дълго, а да отговаряте откровено и честно в зависимост от вашето мнение.

Информацията в получения доклад е строго конфиденциална и няма да бъде използвана от трети лица и за други нужди, освен за определяне на вашата кариерна ориентация.

Ако възникнат въпроси, може да се обърнете към кариерен консултант във Вашия областен град