Прогимназиаелн етап

Липсва информация
Липсва информация
Теми по кариерно ориентиране за V клас Изтегли всички теми за V клас

Препоръчителни теми:

Пътешествам в света на професиите

Светът на професиите. Кои професии са „най-…“

Професиите имат история

Професиите около мен

Допълнителни теми:

Опознавам себе си

Аз искам да стана…

Теми по кариерно ориентиране за VI клас Изтегли всички теми за VI клас

Препоръчителни теми:

Професията – случайност или избор

И професиите имат семейство

Изследвам света на труда

Искам да стана…

Допълнителни теми:

Искам. Мога. Трябва.

Организиран съм и интересите ми ме водят

Теми по кариерно ориентиране за VII клас Изтегли всички теми за VII клас

Препоръчителни теми:

Уравнението на успеха

За да съм ориентиран, трябва да съм информиран

Моите интереси и способности ме водят към избора

Всеки има силни страни

Допълнителни теми:

Изследвам моите професионални интереси, способности и предпочитания

Как взимам решения

На кръстопът

Посоката е ясна

Липсва информация