Начален етап

Липсва информация
Липсва информация
Теми по кариерно ориентиране за I клас Изтегли всички теми за I клас

Препоръчителни теми:

Кой произвежда хляба

Влакче на професиите

Имената на професиите

Професиите в моето семейство

Допълнителни теми:

Професиите в моето населено място

Професиите, които обслужват хората

Теми по кариерно ориентиране за II клас Изтегли всички теми за II клас

Препоръчителни теми:

Имената на професиите

Познавам професията на…

Професиите, които НЕ познавам

Професиите в моя род

Допълнителни теми:

Светът на труда около нас

Какъв да стана?

Теми по кариерно ориентиране за III клас Изтегли всички теми за III клас

Препоръчителни теми:

Опознавам професиите

Професията, която е най-...

Професии по буква

Кой с какво работи?

Допълнителни теми:

Моето любимо занимание

Професиите в моя край

Теми по кариерно ориентиране за IV клас Изтегли всички теми за IV клас

Препоръчителни теми:

Светът на професиите

Искам да стана ...

Познавам професията на…

Допълнителни теми:

Професии на миналото,  професии на бъдещето

Професии, които правят хората известни

Интервю с професионалисти

Липсва информация